Lefel 1 Cyflwyniad i Taenlenni

Chwefror 26, 2024
Lefel 1 Cyflwyniad i Taenlenni

Dyddiad ac Amser

26/02/2024

10:00 am - 12:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Cynnwys:

  • Byddwch yn dysgu am greu, golygu a mewnbynnu data i Microsoft Excel.
  • Dysgu’r fformiwlâu sylfaenol ar gyfer gwneud cyfrifiadau ac yn cwmpasu nodweddion fformatio ar gyfer testun a rhifau.
  • Dysgu sut i arbed ac argraffu taenlenni.

Manylion Achredu:

Agored Taenlenni – Lefel 1

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Sut i gofrestru

E-bostiwch: multiply@caerdydd.gov.uk

Ffoniwch 02920 871 071