Croeso i Dysgu i Oedolion Caerdydd

Diolch am ymweld! Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gallwch Chwilio am Gwrs | Porwch ein pamffledi | Gweld Digwyddiadau i Ddod | Cysylltwch â ni a llawer mwy. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch amser gyda ni!

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Gweithdy Sgiliau Digidol - Ar Draws Caerdydd

29/10/2019 - 29/01/2020
10:00 am - 3:00 pm

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill. Edrychwch ar y Clybiau a Chymorthfeydd sydd ar gael.

Ein pamffledi cyrsiau

Image of Front Cover of the Learning For Wor Curriculum

Cyrsiau ar gael am ddim i ddysgwyr cymwys ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG,  chyrsiau i ddatblygu sgiliau’r rhai sy’n chwilio am waith yn y maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu.

Bydd cwrs DICE yn eich helpu i ddysgu, datblygu ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Mae DICE yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i gefnogi oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae ein rhaglen Dysgu am Oes yn cynnwys dosbarthiadau hanner diwrnod i 30 wythnos. Dyma gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd, gwella sgiliau, creu rhywbeth ysbrydoledig a gwneud ffrindiau newydd.

Image of DICE Pamphlet Welsh

Mae DICE hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion gydag anghenion cymorth uchel. Ymhlith y cyrsiau mae Celf a Chrefft, Crochenwaith, Dawns a Drymio Affricanaidd â Llaw.

Ein Cyrsiau…

Cyhoeddiadau Diweddaraf…

Ymunwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Rhannwch y dudalen hon