Yn ôl yn y dosbarth ac ar-lein

Diolch am ymweld! Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd

 Dyddiadau Cofrestru Cwrs!

Mae cyrsiau Dysgu am Waith a DICE (Anghenion Dysgu Y chwanegol) ar agor i’w cofrestru trwy gydol y flwyddyn.

Cyrsiau Dysgu am Oes a dosbarthiadau DICE Dysgu am Oes – Cofrestrwch nawr!

Os ydych chi’n cael problemau wrth gofrestru ar-lein, ffoniwch 02920 87 20 30 (9am i 3pm Llun – Iau)

Ein Rhaglenni

Dysgu am Oes

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous i oedolion ledled Caerdydd.

Ieuenctid

Mae gan Ganolfan Gelf Neuadd Llanover hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Ymunwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Error: No posts found.

* Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Dysgu I Oedolion Caerdydd ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

** Cyfradd llwyddiant dysgwr (Llwyddo / Methu) ar gwrs achrededig wedi’i wirio gan Gofnod Dysgu Gydol Oes (LLWR)

*** Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Gaerdydd Dysgu Oedolion ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

*** Partneriaid cydweithredol sy’n gweithio gyda Dysgu I Oedolion Caerdydd ar hyn o bryd

Rhannwch y dudalen hon