Mae cofrestru ar agor!

Gyda dros 80 o gyrsiau ar gael, mae ein hystod gyffrous o gyrsiau Ar-Lein Dysgu ar Gyfer Oes ar gael ar gyfer cofrestru. Sicrhau eich lle ar gyfer mis Medi heddiw.

Rydym Nawr Ar-lein

Diolch am ymweld! Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gallwch Chwilio am Gwrs | Porwch ein pamffledi | Gweld Digwyddiadau i Ddod | Cysylltwch â ni a llawer mwy.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch amser gyda ni!

*Cofrestriadau hyd yn hyn

**Cyfradd Llwyddo

*** Canlyniadau Swyddi

**** Partneriaid Cydweithredol

Ein Rhaglenni Ar-Lein

Dysgu am Oes – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio i oedolion sydd â naill ai:

Ieuenctid

Mae gan Ddysgu Oedolion Caerdydd hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

* Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Dysgu I Oedolion Caerdydd ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

** Cyfradd llwyddiant dysgwr (Llwyddo / Methu) ar gwrs achrededig wedi’i wirio gan Gofnod Dysgu Gydol Oes (LLWR)

*** Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Gaerdydd Dysgu Oedolion ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

*** Partneriaid cydweithredol sy’n gweithio gyda Dysgu I Oedolion Caerdydd ar hyn o bryd

Rhannwch y dudalen hon