Croeso i Dysgu i Oedolion Caerdydd

Diolch am ymweld! Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gallwch Chwilio am Gwrs | Porwch ein pamffledi | Gweld Digwyddiadau i Ddod | Cysylltwch â ni a llawer mwy. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch amser gyda ni!

*Cofrestriadau hyd yn hyn

**** Partneriaid Cydweithredol

**Cyfradd Llwyddo

*** Canlyniadau Swyddi

Ein Rhaglenni

Ein Cyrsiau…

Cyhoeddiadau Diweddaraf…

Ymunwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

* Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Dysgu I Oedolion Caerdydd ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

** Cyfradd llwyddiant dysgwr (Llwyddo / Methu) ar gwrs achrededig wedi’i wirio gan Gofnod Dysgu Gydol Oes (LLWR)

*** Yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd yn fewnol gan Gaerdydd Dysgu Oedolion ar gyfer y flwyddyn Academaidd gyfredol, ar draws pob cwricwlwm (Gorffennaf – Presennol)

*** Partneriaid cydweithredol sy’n gweithio gyda Dysgu I Oedolion Caerdydd ar hyn o bryd

Rhannwch y dudalen hon