Hyfforddiant beicio

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi Dysgu Beicio a Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol (lefel 1 a 2) i blant yn ystod gwyliau ysgol.

Dyddiadau cwrs

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.