Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE)

Rydym yn cynnig 2 raglen DICE. Mae un rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith, ac mae’r llall yn canolbwyntio ar sgiliau, diddordebau a hobïau y tu allan i’r gwaith.

I gofrestru, gweler ein cyrsiau i bobl sydd ag anhawster dysgu neu gyrsiau i bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl.

Neu ffoniwch ni ar 029 2087 2030.

Dysgu ar gyfer Gwaith

Mae’r cyrsiau Dysgu ar gyfer Gwaith yn cynnwys:

  • sgiliau ysgrifennu,
  • lles,
  • rhifedd, a
  • sgiliau digidol.

Gall y math hwn o gwrs eich helpu i gyflawni tystysgrif Agored Cymru neu wobr Bathodyn Agored digidol.

Cymhwysedd

Mae cyrsiau Dysgu ar gyfer Gwaith wedi’u cynllunio ar gyfer oedolion sydd â:

  • phrofiad o broblemau iechyd meddwl,
  • nam corfforol neu synhwyraidd,
  • anaf i’r ymennydd, neu
  • anawsterau dysgu.

Cost

Os ydych yn gymwys, mae’r cyrsiau hyn yn rhad ac am ddim.

Ariennir y cyrsiau gan Lywodraeth Cymru.

Dysgu Am Oes

Bydd y math hwn o gwrs yn cynnig cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog i wella eich iechyd, lles a sgiliau cymdeithasol. Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

  • celf a chrefft,
  • crochenwaith, a

Nid yw’r cyrsiau hyn yn arwain at dystysgrif.

Cymhwysedd

Mae cyrsiau Dysgu am Oes yn addas ar gyfer oedolion ag anghenion cymorth uchel.

Cost

O 28.11.2023, mae cyrsiau’n costio £4.50 yr awr.