Digital Support Cardiff logo

Rydym yn Wasanaethau Cymorth Digidol i Gyngor Caerdydd.

Rydym yn cynnig help gydag unrhyw anghenion hyfforddi digidol, cefnogaeth dyfeisiau digidol ac ymholiadau digidol.

Rydym yn gweithredu rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych am gysylltu â ni, defnyddiwch un o’n sianeli a restrir isod yn ‘Cysylltu â Ni’ a bydd aelod o’r tîm yn eich galw yn ôl yn fuan.

Meddygfa Ddigidol

Mae cymorthfeydd digidol galw heibio yn ôl wyneb yn wyneb ac maent ar gael yn wythnosol mewn 17 lleoliad gwahanol. Edrychwch ar ein hamserlen i weld lleoliad ac amser sy’n gweddu orau i chi.

Mae cymorthfeydd digidol yn sesiynau anffurfiol lle gallwch chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael help gydag unrhyw un o’ch materion digidol – p’un a yw’n help i sefydlu dyfais newydd, cysylltu â ffrindiau a theulu ar y cyfryngau cymdeithasol, neu ddysgu mwy am ddiogelwch a sgamiau ar-lein.

I ofyn am gymorth, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 02920 871 071 neu galwch heibio i un o’n sesiynau a amlinellir yn yr amserlen.

Sgiliau BT ar gyfer poster yfory

Trwy BT a The Good Things Foundation rydym hefyd yn cynnig cwrs sgiliau digidol sylfaenol AM DDIM ar y platfform Dysgu Fy Ffordd.

Yn y Llyfrgell Ganolog ar ddydd Mercher a dydd Gwener.

Mae gwefan Learn My Way yn cynnwys dros 30 o gyrsiau sydd wedi’u cynllunio i helpu dechreuwyr i ddechrau gyda’r pethau sylfaenol ar-lein – gan ddefnyddio llygoden, bysellfwrdd, sefydlu cyfrifon e-bost a defnyddio peiriannau chwilio rhyngrwyd – tra hefyd yn cynnig digon i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau digidol ymhellach.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ffoniwch y Llinell Gyngor 02920871071

Sianel Youtube

Yn ddiweddar, mae Dysgu Oedolion wedi lansio Sianel Youtube sy’n cynnwys fideos coginio gyda’n tiwtoriaid gwych Hayley & Dev gan ddefnyddio cynhwysion a geir yn y banc bwyd. Mae’r sianel hefyd yn cynnwys fideos hwyliog i blant o Margaret a Sian Llyfrgelloedd Caerdydd a sesiynau tiwtorial paentio o’r Andre hynod dalentog.

Edrychwch ar y sianel yma neu chwiliwch Gaerdydd Dysgu Oedolion ar Youtube a pheidiwch ag anghofio Hoffi a Tanysgrifio os ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld!

 

 

Cynhwysiant Digidol yng Nghymru

Canran y boblogaeth Gymreig sydd wedi’u ‘Cynwys yn Ddigidol’ yw 89%. Mae hyn yn golygu bod tua 350,000 o bobl ar hyn o bryd nad ydyn nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd. ***

Rydym yn cynnig ystod o gymorth digidol am ddim i’ch helpu chi i fynd ar-lein a gwella eu sgiliau digidol waeth beth yw eu profiad. Ein nod yw helpu Caerdydd i gyrraedd Cynhwysiant Digidol 100%.

* Digital Inclusion in Wales

Cysylltwch â Ni

Ffoniwch y llinell Gyngor ar 02920 871071 a gofynnwch am Gymorth Digidol

E-bostiwch adultlearningcardiff@cardiff.gov.uk

Twitter – https://twitter.com/digisuppcardiff

Instagram – https://www.instagram.com/digisupportcardiff

Rhannwch y dudalen hon