Cymorth Digidol

Digital Support Team logo

Rydym yn Wasanaethau Cymorth Digidol i Gyngor Caerdydd.

Ein hamcan yw gwella sgiliau digidol a hygyrchedd i drigolion Caerdydd.

Rydym yn cynnig help gydag unrhyw anghenion hyfforddi digidol, cefnogaeth dyfeisiau digidol ac ymholiadau digidol.

I ofyn am gymorth, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 02920 871 071, e-bostiwch CymorthDigidol@caerdydd.gov.uk neu galwch heibio i un o’n sesiynau.

A vector drawing of people using digital technology

Meddygfa Ddigidol

Mae cymorthfeydd digidol yn sesiynau galw heibio anffurfiol lle gallwch chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael help gydag unrhyw fater digidol – p’un a yw’n help i sefydlu dyfais newydd, cysylltu â ffrindiau a theulu ar y cyfryngau cymdeithasol, neu ddysgu mwy am ddiogelwch a sgamiau ar-lein.

Beth am alw heibio i un o’n sesiynau.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Partneriaid a Sefydliadau Cymunedol

Ydych chi’n rhedeg grwp cymunedol a fyddai’n elwa o gymorth digidol?

Gallwn gynnig hyfforddiant a gweithgareddau pwrpasol sy’n addas ar gyfer anghenion eich defnyddwyr a’u helpu i uwchsgilio.

  • Gweithdai
  • Sesiynau Galw Heibio
  • Gweithgareddau rhyngweithiol hwyliog gyda Nintendo Switches a setiau pen realiti rhithwir!

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy! Cymorthdigidol@caerdydd.gov.uk