Digital Support Cardiff logo

Rydym yn Wasanaethau Cymorth Digidol i Gyngor Caerdydd.

Rydym yn cynnig help gydag unrhyw anghenion hyfforddi digidol, cefnogaeth dyfeisiau digidol ac ymholiadau digidol.

Rydym yn gweithredu rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych am gysylltu â ni, defnyddiwch un o’n sianeli a restrir isod yn ‘Cysylltu â Ni’ a bydd aelod o’r tîm yn eich galw yn ôl yn fuan.

image of a virtual digital surgery poster

Meddygfa Ddigidol

Mae ein Meddygfeydd Digidol a arferai fod yn wythnosol ar draws nifer o wahanol hybiau ledled Caerdydd bellach yn cael eu rhedeg ar-lein.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod yn cael problemau wrth fynd ar-lein neu gyda’u dyfais ddigidol, cysylltwch â ni trwy unrhyw un o’n sianeli a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Rydym ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9 am i 4 pm.

Bob dydd Iau am 1pm mae’r tîm Cymorth Digidol yn cynnal gweminar o’r enw Digital Support Live. Mae’r sesiynau’n ymdrin ag ystod o wahanol bynciau digidol o ddiogelwch ar-lein i ddysgu gyda thechnoleg. Mae’r digwyddiad hefyd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelodau o’r tîm.

Gwnewch yn siŵr ein dilyn ar bob un o’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol a chadwch lygad am y ddolen i’r digwyddiad bob dydd Iau!

image showing centre number: 8003739 for BT.learnymway

Sgiliau BT ar gyfer Yfory

Trwy BT a The Good Things Foundation rydym hefyd yn cynnig cwrs sgiliau digidol sylfaenol AM DDIM ar y platfform Dysgu Fy Ffordd. Yn syml, cofrestrwch trwy’r ddolen a ddarperir gan ddefnyddio ein rhif canolfan, dechreuwch eich taith ar-lein ac ennill nifer o dystysgrifau!

Mae gwefan Learn My Way yn cynnwys dros 30 o gyrsiau sydd wedi’u cynllunio i helpu dechreuwyr i ddechrau gyda’r pethau sylfaenol ar-lein – defnyddio llygoden, bysellfwrdd, sefydlu cyfrifon e-bost a defnyddio peiriannau chwilio rhyngrwyd – tra hefyd yn cynnig digon i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau digidol ymhellach.

Sianel Youtube

Yn ddiweddar, mae Dysgu Oedolion wedi lansio Sianel Youtube sy’n cynnwys fideos coginio gyda’n tiwtoriaid gwych Hayley & Dev gan ddefnyddio cynhwysion a geir yn y banc bwyd. Mae’r sianel hefyd yn cynnwys fideos hwyliog i blant o Margaret a Sian Llyfrgelloedd Caerdydd a sesiynau tiwtorial paentio o’r Andre hynod dalentog.

Edrychwch ar y sianel yma neu chwiliwch Gaerdydd Dysgu Oedolion ar Youtube a pheidiwch ag anghofio Hoffi a Tanysgrifio os ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld!

 

 

Cynhwysiant Digidol yng Nghymru

Canran y boblogaeth Gymreig sydd wedi’u ‘Cynwys yn Ddigidol’ yw 89%. Mae hyn yn golygu bod tua 350,000 o bobl ar hyn o bryd nad ydyn nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd. ***

Rydym yn cynnig ystod o gymorth digidol am ddim i’ch helpu chi i fynd ar-lein a gwella eu sgiliau digidol waeth beth yw eu profiad. Ein nod yw helpu Caerdydd i gyrraedd Cynhwysiant Digidol 100%.

* Digital Inclusion in Wales

Cysylltwch â Ni

Ffoniwch y llinell Gyngor ar 02920 871071 a gofynnwch am Gymorth Digidol

E-bostiwch adultlearningcardiff@cardiff.gov.uk

Llenwch ffurflen gais ymholiad yn https://form.jotform.com/201123417217038

Neges uniongyrchol i ni ar unrhyw un o’n cyfryngau cymdeithasol:

Facebook – https://www.facebook.com/digisupportcardiff

Twitter – https://twitter.com/digisuppcardiff

Instagram – https://www.instagram.com/digisupportcardiff

Rhannwch y dudalen hon