Cymorth Digidol

Digital Support Team logo

Rydym yn Wasanaethau Cymorth Digidol i Gyngor Caerdydd.

Ein hamcan yw gwella sgiliau digidol a hygyrchedd i drigolion Caerdydd.

Rydym yn cynnig help gydag unrhyw anghenion hyfforddi digidol, cefnogaeth dyfeisiau digidol ac ymholiadau digidol.

I ofyn am gymorth, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 02920 871 071, e-bostiwch CymorthDigidol@caerdydd.gov.uk neu galwch heibio i un o’n sesiynau.

Meddygfa Ddigidol

Mae cymorthfeydd digidol yn sesiynau galw heibio anffurfiol lle gallwch chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael help gydag unrhyw fater digidol – p’un a yw’n help i sefydlu dyfais newydd, cysylltu â ffrindiau a theulu ar y cyfryngau cymdeithasol, neu ddysgu mwy am ddiogelwch a sgamiau ar-lein.

Beth am alw heibio i un o’n sesiynau.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Gweithdai

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithdai heb eu hachredu ledled y ddinas i’ch helpu i roi cychwyn ar bethau fel y cyfryngau cymdeithasol a galwadau fideo hyd at ddefnyddio Microsoft Word ac Excel.

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Partneriaid a Sefydliadau Cymunedol

Ydych chi’n rhedeg grwp cymunedol a fyddai’n elwa o gymorth digidol?

Gallwn gynnig hyfforddiant a gweithgareddau pwrpasol sy’n addas ar gyfer anghenion eich defnyddwyr a’u helpu i uwchsgilio.

  • Gweithdai
  • Sesiynau Galw Heibio
  • Gweithgareddau rhyngweithiol hwyliog gyda Nintendo Switches a setiau pen realiti rhithwir!

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy! Cymorthdigidol@caerdydd.gov.uk