Mae gan Ddysgu Oedolion Caerdydd hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.
Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar ôl ysgol, dosbarthiadau dydd Sadwrn, cyrsiau Gwyliau ac ysgolion Haf

“Roedd Beastly Potter yn wych. Roedd fy merched yn mwynhau’n fawr ac yn dysgu llawer hefyd! “

“Celf 3D – prosiect gwych ac athro hyfryd hefyd. Celf wych a grewyd “

“Fe wnes I fwynhau’n fawr heddiw a mwynhau mynd yn flêr!”

Gwych! Mwynhaodd pawb eu profiad crochenwaith cyntaf “

Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig mae dosbarthiadau Dysgu ar Gyfer Gwaith wedi ei atal. Gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaeth yn ystod pandemig COVID-19.

Cyrsiau sy’n dechrau pan fyddwn yn ail-agor

Golwg ar ein cyrsiau -Lluniadau Anime (Oed 8+)

Bore Sadwrn 9:45-11:45

Oriel Luniau

Rhannwch y dudalen hon