Ieuenctid

Mae gan Ganolfan Gelf Neuadd Llanover hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar ôl ysgol, dosbarthiadau dydd Sadwrn, cyrsiau Gwyliau ac ysgolion Haf.

“Roedd Beastly Potter yn wych. Roedd fy merched yn mwynhau’n fawr ac yn dysgu llawer hefyd! “

Oriel Luniau

photo of a painting of a chameleon, done in youth art class
photo a clay elephant
photo of clay creations from children's art class
photo of child piece of art
Two girls making pottery
photo of child holding up artwork