Mae gan Ganolfan Gelf Neuadd Llanover hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.


Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar ôl ysgol, dosbarthiadau dydd Sadwrn, cyrsiau Gwyliau ac ysgolion Haf

“Roedd Beastly Potter yn wych. Roedd fy merched yn mwynhau’n fawr ac yn dysgu llawer hefyd! “

“Celf 3D – prosiect gwych ac athro hyfryd hefyd. Celf wych a grewyd “

“Fe wnes I fwynhau’n fawr heddiw a mwynhau mynd yn flêr!”

Gwych! Mwynhaodd pawb eu profiad crochenwaith cyntaf “

Oriel Luniau

Rhannwch y dudalen hon