Dydd Agored BT

Mae BT yn edrych i logi pobl ddeinamig a all helpu eu cwsmeriaid Pobl sy’n gweld pobl go iawn, nid problemau yn unig. Oes gennych chi gryfder cymeriad i wneud gwahaniaeth yn eu canolfannau cyswllt…?

Chwilio am waith? Chwilio am uwchsgilio?

Cyrsiau Ar Gyfer Chwilio Am Waith? Eisiau Uwch-Sgilio? Eisiau Gwella Eich Sgiliau Technolegol?

Cyrsiau Digidol Am Ddim ar draws Caerdydd

Chwilio am sgiliau digidol? Dim amser ar gyfer cwrs? Rydym yn cynnig gweithdai am 1 diwrnod am ddim ledled Caerdydd. Rydym yn teilwra pob sesiwn i’ch anghenion personol!

Cwrdd â’r Tîm

Shwmae! Croeso i’n gwefan newydd. Yma gallwch bori drwy’n cyrsiau, dod o hyd i’n digwyddiadau neu gysylltu ag un o’n hymgynghorwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Val Mahoney – Cynrychiolydd Dysgu Cymunedol

Mae Val wedi dysgu gyda Gwasanaeth Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd ac mae hi’n Gynrychiolydd Dysgu Cymunedol hyfforddedig.

Janice Partridge CAAG (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol)

Sawl blwyddyn yn ôl aeth Janice i gwrs CAAG TGCh i Ddechreuwyr, ac ar y pryd, roedd yn teimlo’n nerfus heb ddigon o hyder ac nid oedd yn credu yn ei gallu i gyflawni pethau.

Rhannwch y dudalen hon