Iechyd

Cadw meddwl a’r corff gweithredol, gwella eich cryfder a hyblygrwydd. Gwell dygnwch a stamina

Chwilio am waith? Chwilio am uwchsgilio?

Cyrsiau Ar Gyfer Chwilio Am Waith? Eisiau Uwch-Sgilio? Eisiau Gwella Eich Sgiliau Technolegol?

Golwg ar ein cyrsiau – clustogwaith

P’un a ydych am ail-ddyfeisio hen ddodrefn, ennill sgiliau newydd, creu darnau hardd ac unigryw. Ymunwch â ni ar gyfer ein cyrsiau clustogwaith i gwrdd â phobl o’r un anian a dysgu gan un o’n clustogwyr a’n tiwtoriaid arbenigol

Golwg ar ein cyrsiau-crochenwaith

Dysgu taflu ar olwyn y crochenydd! Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno ceisio neu ehangu eu sgiliau am weithio gyda chlai. Bydd myfyrwyr yn rhoi cynnig ar dechnegau amrywiol megis adeiladu dwylo, taflu, adeiladu slab, coilio, modelu, gwydro a thechnegau eraill.

Cyrsiau Digidol Am Ddim ar draws Caerdydd

Chwilio am sgiliau digidol? Dim amser ar gyfer cwrs? Rydym yn cynnig gweithdai am 1 diwrnod am ddim ledled Caerdydd. Rydym yn teilwra pob sesiwn i’ch anghenion personol!

Cwrdd â’r Tîm

Shwmae! Croeso i’n gwefan newydd. Yma gallwch bori drwy’n cyrsiau, dod o hyd i’n digwyddiadau neu gysylltu ag un o’n hymgynghorwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Rhannwch y dudalen hon