Golwg ar ein cyrsiau – Addurno Cacennau i Ddechreuwyr

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhasi sy’n ddechreuwyr pur, neu sydd â rhywfaint o brofiad o wneud cacennau ar gyfer teulu a ffrindiau. Byddwch yn dysgu addurno cacennau gan ddefnyddio hufen menyn, eisin brenhinol, a phast siwgr.

Golwg ar ein cyrsiau – Dyfrlliw

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â gwahanol dechnegau a ddefnyddir wrth baentio blodau.  Byddwn yn cynhyrchu darlun gwahanal bob wythnos.

Golwg ar ein cyrsiau – Gwneud Basgedi

Bydd hyfforddiant cam wrth gam yn eich galluogi i greu darnau celf hardd a swyddogaethol gan ddefnyddio deunyddiau naturiol. Mae cyrsiau blaenorol wedi gweld dysgwyr yn mynd â basgedi helyg, porthwyr adar a bowlenni adref.

Golwg ar ein cyrsiau – Gwydr Lliw

Dysgwch dechnegau traddodiadol ffoil a phlwm, gweitho â weiren a drych neu roi cynnig ar ffiwsio gwydr.

Golwg ar ein cyrsiau – Coginio

Archwiliwch flasau amrywiaeth o bedwar ban byd. Byddwch yn coginio rhywbeth newydd bob wythnos, gydag arweiniad cam wrth gam gan y tiwtor.

Golwg ar ein cyrsiau – Garddio

Dilynwch y flwyddyn yn yr ardd gyda chyngor a chynghorion ymarferol ar frarnau a chynllunio. Byddwch yn dysgu sut mae cael y gorau o’ch gardd. Addas ar gyfer pob lefel, gyda llawer o waith ymarferol.

Rhannwch y dudalen hon