Sgiliau Digidol – Canolfan Gymunedol Butetown

Awst 12, 2024
Sgiliau Digidol – Canolfan Gymunedol Butetown

Dyddiad ac Amser

12/08/2024

10:00 am-12:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Gan ddefnyddio Learn My Way, byddwch yn gallu dysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur neu ddyfais glyfar.

Yn y gweithdai 2 awr hyn, gyda chymorth y Tîm Digidol gallwch weithio trwy nifer o fodiwlau ar-lein gan gynnwys:

  • Defnyddio Windows.
  • Cadw’n ddiogel ar-lein.
  • Defnyddio’r rhyngrwyd.
  • Defnyddio e-byst.
  • Cadw mewn cysylltiad, a llawer mwy

Hyd y cwrs

  • 2 awr

Manylion achrediad

  • Dim achrediad
  • Diben y cwrs yw cynnig cyflwyniad a llwybr i hyfforddiant achrededig.

Sut i gofrestru