Diogelwch Bwyd Hyb y Llyfrgell Ganolog

Ebrill 9, 2024
Diogelwch Bwyd Hyb y Llyfrgell Ganolog

Dyddiad ac Amser

09/04/2024

9:30 am - 3:30 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer unigolion sy’n trin bwyd, neu’n bwriadu gwneud hynny, sy’n gweithio ym maes arlwyo.

Cyfanswm yr amser cymhwyso ar gyfer y cymhwyster hwn yw 7 awr, ac argymhellir bod pob un ohonynt yn oriau dysgu dan arweiniad. Nodyn Cyngor Caerdydd: Fel arfer, gallwn gwblhau hyn o fewn 6 awr.

Bydd dysgwyr sy’n ennill y cymhwyster hwn yn gwybod bod diogelwch bwyd yn gyfrifoldeb ar bawb sy’n ymwneud â storio, paratoi, coginio a thrin a thrafod bwyd.

Sut i gofrestru

E-bost adultlearningquery@cardiff.gov.uk