Cymorth Cyntaf Lefel 3 – Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Mehefin 10, 2024
Cymorth Cyntaf Lefel 3 - Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Dyddiad ac Amser

10/06/2024

9:30 am-4:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno bod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle.

I gwblhau’r cymhwyster hwn, dylai dysgwyr ddisgwyl ymgymryd â 7 awr o ddysgu, dros un diwrnod fel arfer, gydag o leiaf 6 awr o amser cyswllt.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys rolau a chyfrifoldebau’r swyddog cymorth cyntaf a sut i asesu digwyddiad, sgiliau cymorth cyntaf CPR a defnyddio AED, darparu cymorth cyntaf i glaf sy’n tagu ac ymdrin â gwaedu allanol a sioc hypofolemig.

Sut i gofrestru

Ar gyfer cofrestriadau cysylltwch â’r Llinell Gyngor: 02920 871071 intoworkadviceservice@cardiff.gov.uk

Ar gyfer ymholiadau, e-bostiwch: adultlearningquery@cardiff.gov.uk