Cyflwyniad i Excel – Hyb y Llyfrgell Ganolog

Mai 3, 2024
Cyflwyniad i Excel - Hyb y Llyfrgell Ganolog

Dyddiad ac Amser

03/05/2024

1:00 pm-3:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Dewch i ddeall swyddogaethau sylfaenol Microsoft Excel yn ein gweithdy 2 awr.

Swyddogaethau’r ddewislen a’r bar offer Creu, golygu a fformatio data. Creu tablau, siartiau a fformiwlâu sylfaenol. Cadw, rhannu ac argraffu taenlenni.

Hyd y cwrs

  • 2 awr

Manylion achrediad

  • Dim achrediad
  • Diben y cwrs yw cynnig cyflwyniad a llwybr i hyfforddiant achrededig.

Sut i gofrestru