COSHH Lefel 2 – Hyb Llaneirwg

Chwefror 22, 2024
COSHH Lefel 2 - Hyb Llaneirwg

Dyddiad ac Amser

22/02/2024

9:30 am - 4:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn amgylchedd lle mae tebygolrwydd o ddod i gysylltiad â sylweddau peryglus.

I gwblhau’r cymhwyster hwn, dylai dysgwyr ddisgwyl ymgymryd â 5 awr o ddysgu dan arweiniad.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys y gyfraith sy’n ymwneud â sylweddau peryglus yn y gweithle, sut mae asesiadau risg yn cyfrannu at ddefnydd diogel o sylweddau peryglus yn y gweithle a’r rhagofalon a’r gweithdrefnau sy’n angenrheidiol i sicrhau bod risgiau sy’n gysylltiedig â sylweddau peryglus yn cael eu rheoli’n briodol.

Sut i gofrestru

E-bost adultlearningquery@cardiff.gov.uk