Codi A Chario – Hyb y Llyfrgell Ganolog

Ebrill 26, 2024
Codi A Chario - Hyb y Llyfrgell Ganolog

Dyddiad ac Amser

26/04/2024

9:30 am - 4:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau neu’n dychwelyd i’r gwaith neu sydd angen hyfforddiant codi a chario penodol.

I gwblhau’r cymhwyster hwn, dylai dysgwyr ddisgwyl ymgymryd â 10 awr o ddysgu dan arweiniad.  Nodyn Cyngor Caerdydd: Fel arfer, gallwn gwblhau hyn o fewn 6-7 awr.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys rhesymau dros godi a chario diogel, asesiadau risg, offer codi a chario a sut i gymhwyso egwyddorion codi a chario diogel.

Sut i gofrestru

Ar gyfer cofrestriadau cysylltwch â’r Llinell Gyngor: 02920 871071 intoworkadviceservice@cardiff.gov.uk

Ar gyfer ymholiadau, e-bostiwch: adultlearningquery@cardiff.gov.uk