Codi A Chario- Hyb Trelái a Chaerau

Ebrill 17, 2024
Codi A Chario- Hyb Trelái a Chaerau

Dyddiad ac Amser

17/04/2024

9:30 am - 4:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau neu’n dychwelyd i’r gwaith neu sydd angen hyfforddiant codi a chario penodol.

I gwblhau’r cymhwyster hwn, dylai dysgwyr ddisgwyl ymgymryd â 10 awr o ddysgu dan arweiniad.  Nodyn Cyngor Caerdydd: Fel arfer, gallwn gwblhau hyn o fewn 6-7 awr.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys rhesymau dros godi a chario diogel, asesiadau risg, offer codi a chario a sut i gymhwyso egwyddorion codi a chario diogel.

Sut i gofrestru

E-bost adultlearningquery@cardiff.gov.uk