Mynediad Lefel 3 Paratoi Gyrfa

Chwefror 7, 2024
Mynediad Lefel 3 Paratoi Gyrfa

Dyddiad ac Amser

07/02/2024

9:30 am - 12:30 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Cynnwys:

  • Archwilio llwybrau gyrfa personol.
  • Pennu nodau gyrfa realistig a’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen.
  • Datblygu hyder ac ymarfer sgiliau cyfweld.
  • Gwella gwybodaeth am gyflogau
  • Adnabod llwybrau gyrfa addysgol a gweithleoedd.

Manylion Achredu:

Agored Paratoi Gyrfa – Lefel Mynediad 3

Hyd y cwrs:

5 wythnos

Sut i gofrestru

E-bostiwch: multiply@caerdydd.gov.uk

Ffoniwch 02920 871 071