Picture of the front of Llanover Hall

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer​

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer yw’r lle y gall pawb ddatblygu eu sgiliau creadigol. Rydyn ni’n croesawu dysgwyr o bob oedran, gallu ac anabledd i ddosbarthiadau sy’n cynnwys gwnïo a ffasiwn, crochenwaith, y celfyddydau gweledol a pherfformio. Mae Neuadd Llanofer yn parhau i annog cenedlaethau newydd o artistiaid a pherfformwyr.

Mae gan y ganolfan ystafelloedd pwrpasol ar gyfer crochenwaith a chelf a chrefftau, ystafell bywluniadau, ystafelloedd gwydr lliw a gemwaith, theatr, oriel, siop gelf a chaffi. Mae Neuadd Llanofer yn croesawu nifer o grwpiau ysgol gynradd ac uwchradd. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau untro gan gynnwys adeiladu tîm gyda dosbarthiadau clustogwaith, gwydr lliw, gemwaith a chrochenwaith.  Ewch i’n tudalen ar Facebook i gael rhagor o fanylion.

Mae rhaglen amrywiol o arddangosiadau, digwyddiadau theatr a chynyrchiadau drwy gydol y flwyddyn.

Mae gennym ddosbarthiadau annibynnol hefyd sy’n cael eu cynnal gan bartneriaid gan gynnwys ffotograffiaeth gyda’r ffotograffydd proffesiynol Gwyn Williams, crochenwaith a mosaig gyda Barry Akins – sy’n ddelfrydol i’r rhai sydd am greu eu project mosaig neu grochenwaith eu hunain mewn grŵp bach cyfeillgar (mae croeso i ddechreuwyr a phobl sydd am wella eu sgiliau), dosbarth bywlunio talu wrth fynd gyda Fran Whiteside (dewch i’r dosbarth a thalu am y sesiwn yn unig – Nos Fercher 7-9pm yn ystod y tymor). Rydyn ni’n edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous o gelf a chrefft.

50 years small with words logo

Digwyddiadau ar ddod

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill. Edrychwch ar y Clybiau a Chymorthfeydd sydd ar gael.

Ymweld Neuadd Llanofer

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer​
Romilly Road
Treganna
Caerdydd
CF5 1FH
Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 4pm)

Crwydro’r lleoliad

Gweler hefyd:

Gweld pob lleoliad

Rhannwch y dudalen hon