Mae gan Ddysgu Cymunedol i Oedolion hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.
Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar ôl ysgol, dosbarthiadau dydd Sadwrn, cyrsiau Gwyliau ac ysgolion Haf.

**Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig, mae cwricwlwm presennol ieuenctid wedi cael ei atal. **

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflawni Gweithgareddau Dysgu Teulu Ar-lein
Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer plant dros 5 oed a’u teulu (rhaid i oedolyn fod yn bresennol).

Hwyl i’r Teulu Ar-lein

Golwg ar ein gweithgareddau Ar-lein – Origami

Dydd Mercher 27 Mai 2020

Golwg ar ein gweithgareddau Ar-lein – Geometreg

Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

Cyrsiau’n cychwyn pan fyddwn ni’n ailagor

Golwg ar ein cyrsiau -Lluniadau Anime (Oed 8+)

Bore Sadwrn 9:45-11:45

Oriel

Rhannwch y dudalen hon