Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrousi oedolion ledled Caerdydd.

Cyrsiau

Mae Dysgu I Oedolion yn y gymuned yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous i oedolion ledled Caerdydd.

  • Celf
  • Chrefft
  • ICT
  • Garddio a blodeuwriaeth
  • Cerddoriaeth
  • Bwyd, gwin a addurno cacennau
  • Iechyd
  • Ieithoedd

Mae prisiau ein cyrsiau yn amrywio yn dibynnu ar y math, hyd a os ydych yn gymwys ar gyfer consesiynau. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch ar-lein.

Mae ein cyrsiau yn addas i ddysgwyr oed 16 ac uwch fel rhan o ymrwymiad Cyngor Caerdydd i ddarparu cyfleoedd addysg i bawb.

Bydd dosbarthiadau ym mis Medi ar-lein yn unig.

Cliciwch ar y ‘ chwilio ac ymrestru ar-lein ‘ isod ac yna’r hypergyswllt o dan ‘ Disgrifiad o’r Cwrs ‘.

Diweddaraf ar y Cyfryngau Cymdeithasol ..

Rhannwch y dudalen hon