Sut i: Gadw’n Ddiogel Ar-lein – Hyb y Llyfrgell Ganolog

Rhagfyr 19, 2023
Sut i: Gadw’n Ddiogel Ar-lein - Hyb y Llyfrgell Ganolog

Dyddiad ac Amser

19/12/2023

10:00 am - 12:00 pm

Gwybodaeth am y cwrs

Yn ystod y gweithdy 2 awr hwn byddwch yn cael gwybod sut i gadw’n ddiogel ar-lein. Byddwn yn trafod pynciau fel; nodi sgamiau, gwybod pan fo gwefan neu ap yn ddiogel ac yn ddibynadwy, diogelu eich gwybodaeth bersonol ac awgrymiadau defnyddiol i’ch cadw mor ddiogel â phosibl.

Hyd y cwrs

  • 2 awr

Manylion achrediad

  • Dim achrediad
  • Diben y cwrs yw cynnig cyflwyniad a llwybr i hyfforddiant achrededig.

Sut i gofrestru