Hydref 29, 2019

Gweithdy Sgiliau Digidol – Ar Draws Caerdydd

29/10/2019 - 29/01/2020

10:00 am - 3:00 pmChwilio am sgiliau digidol? Dim amser ar gyfer cwrs? Rydym yn cynnig gweithdai am 1 diwrnod am ddim ledled Caerdydd. Ymdrin â phynciau fel; credyd cynhwysol, rheoli arian ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, cymwysiadau Microsoft Office, chwilio am swyddi a llawer mwy!

Rydym yn teilwra pob sesiwn i’ch anghenion personol!

Bydd y sesiynau hyn yn rhedeg o Hydref 2019-Ionawr 2020 ar draws Caerdydd. Am y sesiynau diweddaraf/amseroedd a lleoliadau, cysylltwch â ni ar y rhif isod.

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn falch o fod mewn partneriaeth gyda BT Digital Skills for Life a’r sefydliad pethau da

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2087 2030 a gofynnwch am y swyddog digidol neu gollyngwch neges i ni.
Rhannwch y dudalen hon