Hoffem glywed yr hyn sydd gan ein dysgwyr i’w ddweud.

Anfonwch eich adborth cwrs aton ni yn y ffurflen ar-lein isod. Mae’r ffurflen hon yn ddilys am ddwy flynedd sy’n golygu eich bod yn caniatáu iddi gael ei chadw gan Gyngor Caerdydd am y cyfnod hwnnw*.

Anfonwch eich sylwadau

* Gofynnol

Allwn ni ddefnyddio eich adborth at ddibenion marchnata?

Trwy ateb ie i'r cwestiwn uchod, rydych yn caniatáu i'ch adborth gael ei ddefnyddio mewn unrhyw ddeunydd marchnata neu gyhoeddusrwydd* Cyngor Caerdydd yn ystod . Byddwn yn cydymffurfio â holl ofynion Deddf Diogelu Data 2018 wrth ddefnyddio’r wybodaeth rydym wedi’i chael.

Arolwg Iechyd a Lles

Byddai gennym ddiddordeb mawr i glywed a yw’ch dysgu wedi cyfrannu at welliant yn eich iechyd a’ch lles.

Rhowch wybod i ni trwy gwblhau’r arolwg byr hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis logo Cyngor Caerdydd pan ofynnir i chi gyda phwy y gwnaethoch eich cwrs.

Darllenwch am ein dysgwyr a’u hanesion

David Greedy

Rydw i wedi fy ysgogi i barhau i ddysgu pethau newydd cyhyd ag y gallaf.

Rhys Humphries

Mae Rhys wedi bod yn enghraifft wych o ddysgwr sydd wedi goresgyn problemau iechyd meddwl drwy ei ewyllys a’i ymrwymiad ei hun.

Katherine Dutson

Katherine gained a CLAiT diploma and progressed onto an ECDL course with the Learning for Work programme.

Anna Elliot

Llwyddodd Anna i gael cynnig diamod i ymuno â’r ail flwyddyn ym Mrifysgol Liverpool Hope.

Rhannwch y dudalen hon