Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio yn benodol i oedolion sydd â naill ai:

  • Profiad o broblemau iechyd meddwl.
  • Nam corfforol neu synhwyraidd/anaf i’r ymennydd.
  • Anhawster dysgu.

Rhaglen Dysgu ar gyfer Gwaith (DagG) DICE

Bydd cwrs DICE yn eich helpu i ddysgu, datblygu ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Maent AM DDIM ac yn cael eu hariannu gan grant Llywodraeth Cymru (LlC). Gall dysgwyr gael tystysgrif Agored Cymru neu ddyfarniad digidol Bathodyn Agored.

Lawrlwythwch y Raglen Dysgu gydag Anghenion Ychwanegol DICE (1mb PDF)

 

Cover of the DICE PHAMPLET

Lawrlwythwch y daflen Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (998kb PDF)

Dysgu am Oes (DaO) DICE

Cyrsiau Hamdden DICE

Mae DICE hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion gydag anghenion cymorth uchel. Mae’r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer oedolion sydd am gymryd rhan mewn gweithgareddau boddhaol i wella eu hiechyd, lles a sgiliau cymdeithasol. Ymhlith y cyrsiau mae Celf a Chrefft, Crochenwaith, Dawns a Drymio Affricanaidd â Llaw. Nid yw’r cyrsiau hyn yn cael cyllid gan LC, y pris yw £4 yr awr.

Cysylltwch â Chanolfan Oedolion Severn Road ar  02920 872030  i gael rhagor o wybodaeth.