Clawr y pamffled dysgu am oes

Lawrlwythwch y prosbectws Dysgu am Oes (4mb PDF)

Croeso i’r rhaglen Dysgu am Oes ar gyfer 2019/20 a gynigir gan wasanaeth Dysgu Oedolion a’r Gymuned (ACL) Caerdydd. Mae’r llyfryn hwn yn llawn cyrsiau cyffrous, o Grefftau i Gyfrifiaduron a llawer mwy. Y nod yw eich ysbrydoli i ddysgu eleni.

Mae ein cyrsiau yn addas i ddysgwyr 16 oed neu hŷn fel rhan o Ymrwymiad Cyngor Caerdydd i roi cyfleoedd addysg i bawb.

Mae cyrsiau ar gael mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Caerdydd. Cymerwch olwg ar y rhestr yn y llyfryn i gael rhagor o fanylion. Mae llawer o’r cyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly cofrestrwch yn gynnar i gadw eich lle, a rhowch gynnig ar rywbeth newydd eleni.

Ffoniwch Dysgu I Oedolion Caerdydd i gael manylion ar 02920 872030 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon