The word Dysgu made up of photographs

Dysgu am Oes – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio i oedolion sydd â naill ai:

Ieuenctid

Mae gan Ddysgu Oedolion Caerdydd hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Rhannwch y dudalen hon