Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio i oedolion sydd â naill ai:

Profiad o broblemau iechyd meddwl | Nam corfforol neu synhwyraidd/anaf i’r ymennydd | Anhawster dysgu.

Cyrsiau DICE Ar Gael Ar-lein

DICE – Sgiliau Hanfodol

Gwella’ch mathemateg a’ch saesneg trwy ddysgu gartref ar eich dyfeisiau eich hun.

Rhannwch y dudalen hon