Mae Dysgu I Oedolion yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous i oedolion ledled Caerdydd.

Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio i oedolion sydd â naill ai.

Mae DICE (Dysgu am Oes) yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion ag anghenion cymorth uchel. Mae’r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer oedolion sy’n dymuno cymryd rhan mewn gweithgaredd pleserus i wella eu hiechyd, eu lles a’u sgiliau cymdeithasol.

 

Profiad o broblemau iechyd meddwl

Bydd cwrs DICE ar Gyfer Gwaith yn eich helpu i ddysgu, symud ymlaen ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Lles
 • DIY
 • Sgiliau Gwaith Coed
 • Llenyddiaeth
 • Rhifedd
 • Sgiliau Digidol

Cynigir y cyrsiau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr cymwys.

Gall dysgwyr gyflawni tystysgrif Cymru Agored neu wobr Bathodyn Agored digidol.

Anhawster dysgu

Bydd cwrs DICE ar Gyfer Gwaith yn eich helpu i ddysgu, symud ymlaen ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Lles
 • DIY
 • Sgiliau Gwaith Coed
 • Llenyddiaeth
 • Rhifedd
 • Sgiliau Digidol

Cynigir y cyrsiau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr cymwys.

Gall dysgwyr gyflawni tystysgrif Cymru Agored neu wobr Bathodyn Agored digidol.

Ffafrio Dysgu Yn Y Dosbarth …?

Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig mae dosbarthiadau Dysgu ar Gyfer Gwaith wedi ei atal. Gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaeth yn ystod pandemig COVID-19.

DICE – Dysgu Ar Gyfer Gwaith

Bydd cwrs DICE ar Gyfer Gwaith yn eich helpu i ddysgu, symud ymlaen ac ennill tystysgrif mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Lles
 • DIY
 • Sgiliau Gwaith Coed
 • Llenyddiaeth
 • Rhifedd
 • Sgiliau Digidol

Cynigir y cyrsiau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr cymwys.

Gall dysgwyr gyflawni tystysgrif Cymru Agored neu wobr Bathodyn Agored digidol.

Mae cwrs DICE Dysgu ar gyfer Gwaith wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion sydd naill ai ‘da:

 • Profiad o faterion iechyd meddwl.
 • Nam corfforol neu synhwyraidd / anaf ymennydd a gafwyd,
 • Anhawster dysgu.

Mae cyrsiau ar gael mewn hybiau a lleoliadau gwahanol ledled y Ddinas. Mae manylion y lleoliadau wedi’u cynnwys ym mhrosbectws y cwrs:

Prosbectws DICE Dysgu ar Gyfer Gwaith

Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig mae dosbarthiadau Dysgu ar Gyfer Gwaith wedi ei atal. Gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaeth yn ystod pandemig COVID-19.

Porwch trwy ein prosbectws DICE Dysgu ar Gyfer Gwaith, a ffoniwch Ddysgu i Oedolion Gaerdydd ar 02920 872030 i gwblhau eich cofrestriad

DICE – Dysgu am Oes

Mae DICE hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion ag anghenion cymorth uchel. Mae’r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer oedolion sy’n dymuno cymryd rhan mewn gweithgaredd pleserus i wella eu hiechyd, eu lles a’u sgiliau cymdeithasol:

 • Crefft
 • Crochenwaith
 • Dawns
 • Drymio Llaw Affricanaidd

Nid yw’r cyrsiau hyn yn derbyn unrhyw arian gan drydydd parti, felly mae’r ffioedd ynghlwm ar £4 yr awr

Mae cyrsiau hamdden DICE yn addas ar gyfer oedolion ag anghenion cymorth uchel a / neu oedolion nad ydyn nhw am ennill achrediad.
Mae’r cyrsiau hyn yn gyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd pleserus, gwella iechyd a lles, cynyddu sgiliau cymdeithasol a dysgu sgil newydd

Mae cyrsiau ar gael mewn hybiau a lleoliadau gwahanol ledled y Ddinas. Mae manylion y lleoliadau wedi’u cynnwys ym mhrosbectws y cwrs:

Prosbectws DICE Dysgu am Oes

Porwch trwy ein prosbectws Prosbectws DICE Dysgu Am Oes, a ffoniwch Ddysgu i Oedolion Gaerdydd ar 02920 872030 i gwblhau eich cofrestriad

Diweddaraf Ar Y Cyfryngau Cymdeithasol..

Rhannwch y dudalen hon