Hysbysebiad Pwysig

Oherwydd cyfyngiadau newydd Covid Llywodraeth Cymru byddwn yn gohirio pob cwrs Dysgu Oedolion, Dysgu am Waith a DICE Dysgu am Waith, tan yr wythnos sy’n dechrau 17eg Ionawr. Cyflwynir pob cwrs ar-lein am y pythefnos cyntaf. Yna byddwn yn ceisio ailddechrau cyflwyno wyneb yn wyneb lle bo hynny’n bosibl.

Dysgu am Oes a DICE Mae Dosbarthiadau Dysgu am Oes mewn lleoliadau wedi’u gohirio am 3 wythnos. Bydd dosbarthiadau Dysgu am Oes yn ailddechrau ar 31ain Ionawr 2022. Bydd rhai dosbarthiadau ar-lein poblogaidd yn aros ar-lein.

[/vc_message]

Rydym Ar-Lein

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflawni yn ôl yn y dosbarth ac ar-lein.

. Cliciwch ar un o’r dolenni ‘Mwy o wybodaeth’ isod i weld pob cwricwlwm.

Dysgu am Oes

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous i oedolion ledled Caerdydd.

Ieuenctid

Mae gan Ddysgu Cymunedol i Oedolion hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Cymorth Digidol

Mae Tîm Cymorth Digidol Caerdydd yn helpu pobl i wella eu sgiliau digidol a chyrraedd y rheini sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymuned y mae angen help arnynt a modd i gyrchu dyfeisiau a chysylltiadau ar-lein.

Rhannwch y dudalen hon