Hysbysebiad Pwysig

Mae iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n dysgwyr yw ein prif flaenoriaeth, yn unol â chyngor y llywodraeth i helpu i atal lledaeniad coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo ein dosbarthiadau wyneb yn wyneb nes y rhoddir rhybudd pellach.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, Cysylltwch â Ni. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan am unrhyw ddiweddariadau.

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym Ar-Lein

Rydym bellach yn gallu cyflwyno cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar un o’r dolenni ‘Mwy o wybodaeth’ isod i weld pob cwricwlwm.

Dysgu am Oes – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous i oedolion ledled Caerdydd.

Ieuenctid

Mae gan Ddysgu Cymunedol i Oedolion hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Cymorth Digidol

Mae Tîm Cymorth Digidol Caerdydd yn helpu pobl i wella eu sgiliau digidol a chyrraedd y rheini sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymuned y mae angen help arnynt a modd i gyrchu dyfeisiau a chysylltiadau ar-lein.

Rhannwch y dudalen hon