Rhybudd Pwysig

Mae iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n dysgwyr yw ein prif flaenoriaeth, yn unol â chyngor

y llywodraeth i helpu i atal lledaeniad coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo

ein dosbarthiadau wyneb yn wyneb nes y rhoddir rhybudd pellach.

Rydym bellach yn gallu cyflwyno cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar un o’r dolenni ‘Mwy o wybodaeth’ isod i weld pob cwricwlwm.

Dysgu am Oes – Nawr Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn parhau i gynnig cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous

Dysgu ar Gyfer Gwaith – Yn Dod Yn Fuan Ar-lein

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu,

Cynnwys yr Anabl mewn Addysg Gymunedol (DICE) – Nawr Ar-lein

Rydym yn cynning dwy rhaglen ddysgu ar wahân wedi eu dylunio i oedolion sydd â naill ai:

Ieuenctid

Mae gan Ddysgu Cymunedol i Oedolion hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Rydym yn deall y bydd gennych gwestiynau ynghylch ad-daliadau a thystysgrifau cyrsiau ond gofynnwn yn garedig

nad ydych yn ffonio nac yn e-bostio’r ganolfan gan ein bod yn y broses o gysylltu â’n holl ddysgwyr yn uniongyrchol.

Rydym yn gweithio mor gyflym ag y gallwn a byddwn yn cysylltu â phob dysgwr cyn gynted â phosibl

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan am unrhyw ddiweddariadau.

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod yr amser anodd hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau y tu allan ar uchod

Rhannwch y dudalen hon