Os ydych chi wedi derbyn taflen Dysgu ar gyfer Gwaith yn y post, cysylltwch â ni isod i gofrestru eich diddordeb.

* Gofynnol

**Drwy gofrestru eich diddordeb, rydych yn cytuno i Dysgu i Oedolion Caerdydd storio eich data er mwyn cysylltu â chi dros e-bost/neges destun i roi gwybod i chi am ein hwythnos gofrestru ym mis Ionawr. Bydd eich data’n cael ei drin, ei brosesu a’i storio yn ddiogel yn unol â RhDDC**.

Rhannwch y dudalen hon