Chwiliwch am gwrs

Awydd rhoi cynnig ar hobi newydd, ennill sgiliau ar gyfer y gwaith neu’n angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd? Os felly, mae gan Dysgu Oedolion Caerdydd ystod eang o gyrsiau i chi.

Mae gennym ystod o gyrsiau dydd, gyda’r nos a phenwythnos sy’n dechrau gydol y flwyddyn ac sy’n addas ar gyfer eich ffordd o fyw.

Gallwch hefyd chwilio drwy ein rhestr cyrsiau a chofrestru ar gyfer cyrsiau amrywiol drwy ein porth dysgu.

Ymwadiad cwrs

Mae Dysgu i Oedolion a hyfforddiant I Mewn i Waith yn cynnig profiad dysgu ardderchog i holl drigolion Caerdydd.

Er mwyn sicrhau safon ein darpariaeth rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu newid cyrsiau pan fo angen, yn enwedig pan fo’r nifer sy’n cofrestru yn brin sy’n golygu nad yw cynnal y cwrs yn ymarferol mwyach. Dan y fath amgylchiadau, a phan fo’n bosib, byddwn yn cynnig darpariaeth arall.

Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned a hyfforddiant I Mewn i Waith hefyd yn cynnig eu cyrsiau addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ffurflenni cofrestru yn gofyn i ddysgwyr p’un ai a ydynt am ddilyn y cwrs yn y Gymraeg, ac mae’r atebion yn cael eu cofnodi ar ein system reoli.

Mae’r Cyngor helpu dysgwyr i ddilyn cyrsiau yn y Gymraeg a Saesneg, a phetai digon o alw am gyrsiau yn y dyfodol, byddwn yn fodlon cynnig unrhyw gwrs/hyfforddiant addysgu Dysgu Oedolion yn y Gymuned