2023 Mae Ysgol Haf i Oedolion Neuadd Llanofer

Gorffennaf 14, 2023
2023 Mae Ysgol Haf i Oedolion Neuadd Llanofer nawr ar agor ar gyfer archebion! Cwrdd â phobl newydd a threulio amser i chi’ch hun i ddysgu gwahanol bethau. Cymerwch olwg ar bopeth sydd ar gael ac archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Llanofer hall Tudalen llyfryn ysgol haf oedolionLlanofer hall Tudalen llyfryn ysgol haf oedolionLlanofer hall Tudalen llyfryn ysgol haf oedolion

MAWRTH 18 GORFF 1

10am-3pm Cyflwyniad i Sbaeneg
10am-3pm Cyflwyniad i Baentio mewn Olew neu Acrylig
10am-3pm Cyflwyniad i Grochenwaith
10am -3pm Ysgrifennu Creadigol ar gyfer Lles
10am-3pm Gwydr Lliw Lleuad a Sêr
10am-12pm Paentio i Bawb: Bywyd Llonydd

MERCHER 19 GORFF

10am-3pm Cyflwyniad i Batik
10am-3pm Prosiectau Gwnïo
10am-3pm Gwydr Lliw Blodau
10am-3pm Taflu ar yr Olwyn
10am-3pm Collage Greddfol
10am-12pm Lluniadu Graddliw a Chyferbynnedd
10am-12pm Paentio i Bawb: Gerddi
1pm-3pm Lluniadu Mewnlun a Golau

IAU 20 GORFF

10am-3pm Gwydr Lliw Addurniadau’r Nadolig £33
10am-3pm Crochenwaith Potiau â chloriau £30
10am-3pm Argraffu o Natur £25
10am-3pm Lluniadu gydag Inc a Golchiad £25
1pm-3pm Chwarae’r Iwcilili £12

GWENER 21 GORFF

10am-3pm Gwydr Lliw Calonnau £33
10am-3pm Gwneud Anifeiliaid wedi’u Cerfio o Glai £30
10am-3pm Golch Dyfrlliw Pen ac Inc ar leoliad mewn parc lleo £15
10am-3pm Tecstilau wedi’u Printio â Blociau £25
10am-12pm Lluniadu Arbrofol £15
1pm-3pm Ymlacio mewn Bath Sain gyda Gong a Bowlenni Canu Tibetaidd £12

MAWRTH 25 GORFF

10am-3pm Cyflwyniad i Baentio mewn Olew neu Acrylig £25
10am-3pm Gwydr Lliw Lleuad a Sêr £33
10am-3pm Crochenwaith: Gwnewch driawd o botiau planhigion £30
10am-12pm Paentio i Bawb Tirwedd £15

MERCHER 26 GORFF

10am-12pm Batik £15
10am-3pm Gweithdy Gwnïo £25
10am-3pm Crochenwaith Torchi ac adeiladu â llaw
10am-3pm Gwydr Lliw Pysgod Symudol £33
10am-12pm Paentio i Bawb: Morlun £15

IAU 27 GORFF

10am-12pm Bywluniadu £18
10am-3pm Gwydr Lliw Pili-palod £33
10am-3pm Eitemau symudol cerame £30

Gwener 28 GORFF

10am-12 Canu am Hwyl £10
10am-12pm Golch Dyfrlliw Pen ac Inc ar leoliad mewn parc lleo £15
10am-3pm Gwneud Teils a Gwaith Slab Cerflun £30
10am-3pm Cerflun Papier Mache £25
10am-3pm Gwydr Lliw Eitemau symudol i’r ardd £33

neu cysylltwch â’n llinell gofrestru ar : 029 2087 2030