Ionawr 21, 2021

Cwrs Dewch I Ofal


Cwrs 2 wythnos am ddim i’r rhai sy’n chwilio am waith.
Yn Cychwyn ddydd Llun 25ain o Ionawr a bydd yn cynnwys hyfforddiant rhithwir ac wyneb yn wyneb gan gadw at ganllawiadau llym Covid-19.


Bydd y dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn sicr o gael cyfweliad gan arwain at gyflogaeth bosibl mewn gofal preswyl a chatref. Bydd Cyngor Caerdydd hefyd yn cynnig brechiad am ddim i’r ymgeiswyr llwyddiannus cyn cael i cyflogi

Rhannwch y dudalen hon