Ionawr 21, 2021

Cwrs Dewch I Ofal

Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno cwrs 5 diwrnod AM DDIM ‘Gweithrio mewn Gofal’ ar gyfer pob ceisiwr gwaith
Yn Cychwyn ddydd Llun 1 Tachwedd a bydd yn gyflwyno yn neuadd y ddinas

Dros y 5 diwrnod cyntaf byddwch yn dysgu sut beth yw gweithio mewn gofal a beth yw’r swyddi gwahanol. Byddwch yn ennill tystysgrif Gofal Lefel 2 a thystysgrif lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. Ar ôl cwblhau’r 5 diwrnod, cewch gyfle i fynychu cwrs deuddydd Codi A Chario Cymru.

Rhannwch y dudalen hon