Ionawr 18, 2021

Celf er Llesiant


Gall gwneud celf fod yn therapiwtig, ac yn fuddiol i’w les. Nod y grŵp hwn yw defnyddio celf fel offeryn cyfathrebu mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. 

Efallai y bydd rhai am ddefnyddio’r gwaith celf fel dull creadigol o fynegi emosiwn, ac efallai y bydd rhai am fynd â hynny ymhellach a myfyrio’n fewnblyg ar yr hyn y maent wedi’i greu.

Rhannwch y dudalen hon