Awst 14, 2020


Gofod Anadlu

Starts
Dydd Llun 21 Medi 2020
1:00yh – 3:00yh

 

Gwella lles meddyliol trwy weithgareddau creadigol sy’n cyfuno ysgrifennu a chelf. Bydd pob sesiwn yn dechrau gydag ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar gyda cherddoriaeth heddychlon a thechnegau ymlacio. Cynyddu hyder mewn hunanfynegiant a hunan-barch.
Bydd angen cyfrif gmail arnoch i gael mynediad i ystafelloedd dosbarth

Rhannwch y dudalen hon