Awst 10, 2020

Ysgrifennu Creadigol a Lles

Starts
Dydd Gwener 25 Medi 2020
10:00 – 12:00


Gwella lles meddyliol trwy ymarferion Ysgrifennu Creadigol. Bydd pob sesiwn yn dechrau gydag ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar gyda cherddoriaeth heddychlon a thechnegau ymlacio.
Cynyddu hyder mewn hunanfynegiant a hunan-barch.

Bydd angen cyfrif gmail arnoch i gael mynediad i ystafelloedd dosbarth.

Rhannwch y dudalen hon