Mehefin 30, 2020

Dysgu gyda’n gilydd – Sesiynau creadigol i’r teulu
i rhieni sy’n mynychu Canolfan Dydd Tŷ Canna

Yn dechrau Dydd Mercher 22ain Gorffennaf 2020
10:30am – 11:30am

Bydd pecynnau celf yn cael eu hanfon at bob teulu sy’n cymryd rhan.

Bydd taflenni gweithgareddau’n cael eu hanfon cyn llaw i ddangos yr hyn fydd ei angen.

Bydd y cwrs yn rhedeg am 6 wythnos ac yn digwydd ar-lein gyda dosbarthiadau wythnosol trwy ‘Zoom’.

Rhannwch y dudalen hon