Mehefin 23, 2020

Ysgrifennu Creadigol a Chelf

Yn dechrau ddydd Mawrth 21 Gorffennaf 2020
10:30am – 12:00pm

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfuniad o dechnegau ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio gydag ysgrifennu creadigol a chelf. Y nod yw gwella ar, neu ddysgu sgiliau creadigol newydd, rhannu syniadau, meithrin hunan-barch, cyfrannu at greu oriel waith ar-lein.

Nid oes angen profiad.

Bydd y cwrs yn rhedeg am 5 wythnos ac yn cael ei gynnal ar-lein gyda dosbarthiadau wythnosol ar-lein trwy Google Classrooms.

Rhannwch y dudalen hon