Mai 22, 2020

Cymorth Digidol

Mae Tîm Cymorth Digidol Caerdydd yn helpu pobl i wella eu sgiliau digidol a chyrraedd y rheini sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymuned y mae angen help arnynt a modd i gyrchu dyfeisiau a chysylltiadau ar-lein.

Maent wedi bod yn gweithio’n galed i symud pob gwasanaeth wyneb yn wyneb ar-lein ac wedi bod yn rhannu canllawiau defnyddiol ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol Digital Support Services Cardiff

Maent hefyd yn cynnig eu sesiynau cymhorthfa ddigidol ar-lein bob dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4pm (ac eithrio gwyliau banc). #GweithioDrosGaerdydd #GweithioGydanGilydd

Rhannwch y dudalen hon