Mai 14, 2020

Golwg ar ein cyrsiau – Lluniadau Anime (Oed 8+)

Bore Sadwrn 9:45-11:45

Gan ganolbwyntio ar dechnegau arlunio AnIme.
Bydd myfyrwyr yn dysgu lliwio darluniau AnIme gyda phensiliau lliw ar bapur cartre.

Cyfnod: 10 Wythnos
Deunyddiau: pensil, pensiliau lliw a phapur neu lyfr braslunio
Pris: £55

Lleoliad: Neuadd Llanover

Rhannwch y dudalen hon