Chwefror 6, 2020

Mae gan Ddysgu Cymunedol i Oedolion hanes hir o ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar ôl ysgol, dosbarthiadau dydd Sadwrn, cyrsiau Gwyliau ac ysgolion Haf.

**Gan fod diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig, mae cwricwlwm presennol ieuenctid wedi cael ei atal. Fodd bynnag, isod gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi**

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflwyno Gweithgareddau Dysgu Teulu Ar-lein.
Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer plant dros 5 oed a’u teulu (rhaid i oedolyn fod yn bresennol).

Rhannwch y dudalen hon