Rhagfyr 10, 2019

Cyrsiau Ar Gyfer
Chwilio Am Waith?
Eisiau Uwch-Sgilio?
Eisiau Gwella Eich Sgiliau Technolegol?

Mae gan y rhaglen waith rywbeth i bawb. Mae cyrsiau
newydd yn cael eu hychwanegu bob wythnos.

Yn ogystal an hamserlen dymhorol rydym yn cynnig cyrsiau byr un a dau ddiwrnod i ddarparu’ r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar
gyfer swyddi gwag. Rydym yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr a
mewn rhai achosion gallwn gynnig cyfweliad gwarantedig i chi!

– lechyd a Gofal Cymdeithasol
– Sgiliau Digidol a Thechnoleg
– Animeiddio a Rhaglennu
– Sgiliau Bwyd ar gyfer Gwaith
– Sgiliau Cyflogadwyedd
– Cyrsiau Cyn Cyflogaeth Byr

GYFLOGWYR PARTNER YIN GYNNWYS:
Premier Inn
Ffilmcymru Wales I Tesco I
BWS Caerdydd I Q-care I Dewis Cymru

Rhannwch y dudalen hon