Tachwedd 18, 2019

Revamp your Wardrobe

Dysgu taflu ar olwyn y crochenydd! Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno ceisio neu ehangu eu sgiliau am weithio gyda chlai.

Bydd myfyrwyr yn rhoi cynnig ar dechnegau amrywiol megis adeiladu dwylo, taflu, adeiladu slab, coilio, modelu, gwydro a thechnegau eraill.

Gyda’i gilydd bydd y myfyriwr yn pylu’r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu tanio mewn odyn er mwyn i chi fynd adref a chadw heb unrhyw gost ychwanegol. Darperir yr holl ddeunyddiau!

Cofiwch ddod â: tywel/lliain bach (Rydym yn darparu ffedogau), ac yn gwisgo rhywbeth nad oes ots gennych ei gael yn fudr gan fod crochenwaith yn flêr!

Rhannwch y dudalen hon