Medi 17, 2019

Chwilio am sgiliau digidol? Dim amser ar gyfer cwrs? Rydym yn cynnig gweithdai am 1 diwrnod am ddim ledled Caerdydd.

Rydym yn teilwra pob sesiwn i’ch anghenion personol!

Bydd y sesiynau hyn yn rhedeg o Hydref 2019-Ionawr 2020 ar draws Caerdydd. Am y sesiynau diweddaraf/amseroedd a lleoliadau, cysylltwch â ni ar y rhif isod.

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn falch o fod mewn partneriaeth gyda BT Digital Skills for Life a’r sefydliad pethau da

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2087 2030 a gofynnwch am y swyddog digidol neu gollyngwch neges i ni.

Rhannwch y dudalen hon