Awst 7, 2019

Val - a learner of Cardiff Council Adult Learning Service

Mae Val wedi dysgu gyda Gwasanaeth Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd ac mae hi’n Gynrychiolydd Dysgu Cymunedol hyfforddedig.

Mae hi hefyd yn gwirfoddoli fel cymorth dosbarth yng Nghanolfan Severn Road.

Mae Val yn dweud wrthym ni beth mae Dysgu i Oedolion yn ei olygu iddi hi:

“Dechreuodd fy nhaith Dysgu i Oedolion i pan gefais fy niswyddo o’m swydd ar ôl 40 mlynedd. Roeddwn wedi gweithio gyda channoedd o bobl ac roedd meddwl am fod yn y tŷ yn gwneud dim trwy’r dydd yn gwneud imi deimlo’n reit isel. Yn dilyn sylw ar hap gan gydweithiwr, des ar draws Canolfan Severn Road.  Ers hynny, mae wedi bod fel ail gartref i mi.

Doedd gen i ddim cymwysterau pan adewais yr ysgol. Diolch i Severn Road, cefais TGAU mewn Mathemateg a Saesneg, tystysgrifau CLAIT ac fe enillais wobr i ddysgwyr hŷn. Rhoddais gynnig ar bob math o gyrsiau – canu a chelf – cyrsiau rwy’n dal i’w mynychu hyd heddiw. Rwyf hefyd yn Gynrychiolydd Dysgu Cymunedol (CLR) hyfforddedig ac yn aelod gweithredol o’r Grŵp Cynrychiolwyr Dysgu Cymunedol Byd-eang, yn hybu dysgu ac ADCDF (Addysg ar gyfer Dysgu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang).

Roedd bod yn rhan o Severn Road yn rhoi llawer o hyder i mi gan fy ngwneud yn fwy ymwybodol o anghenion gwahanol ddiwylliannau a hefyd anghenion dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol. Cefais ddigon o hyder i fod yn wirfoddolwr gyda dosbarth DICE (Cynnwys Anabledd mewn Addysg Gymunedol) yn darparu cymorth dysgu ychwanegol.

Mae helpu eraill i ddysgu wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i fy mywyd.

Mae’r diolch i gyd i Fyd Bendigedig Dysgu i Oedolion”.

 

Val Mahoney

Rhannwch y dudalen hon