Gorffennaf 20, 2019

Janice Partridge DICE ( Disability Inclusion In Community Education)

Sawl blwyddyn yn ôl aeth Janice i gwrs CAAG TGCh i Ddechreuwyr, ac ar y pryd, roedd yn teimlo’n nerfus heb ddigon o hyder ac nid oedd yn credu yn ei gallu i gyflawni pethau.

Llwyddodd i gael sawl achrediad gan CAAG ac yn fuan symudodd ymlaen i’r rhaglen Dysgu i Weithio. Wrth i Janice ddod yn fwyfwy hyderus, roedd yn dymuno “rhoi rhywbeth yn ôl” a helpu eraill ag anawsterau dysgu tebyg i fod yn llwyddiannus.

Daeth Janice yn wirfoddolwr yn rhaglen CAAG yr ymunodd â hi gyntaf. Daeth wedyn yn aelod o Pobl yn Gyntaf Caerdydd, sefydliad hunan-eirioli a gynhelir gan bobl i bobl ag anableddau dysgu yng Nghaerdydd. Cyn bo hir daeth yn ysgrifennydd Pobl yn Gyntaf Caerdydd cyn cael ei hethol wedyn i gynrychioli’r sefydliad ar y Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Eleni, enillodd y wobr #IAMEMBOLDEN. Law yn llaw â’i llwyddiant mae Janice wedi meithrin bywyd cymdeithasol llawn ac yn cwrdd â ffrindiau’n rheolaidd sydd hefyd wedi cael profiadau o deimlo’n ynysig. Mae Janice yn annog eraill i fyw eu bywydau fel mae hi yn ei wneud ac mae wedi dod yn ysbrydoliaeth i eraill.

Dywedodd Janice “Ni fyddech yn fy adnabod i nawr. Rwy’n byw’n annibynnol ac mae bywyd cymdeithasol gwych gyda fi. Byddaf yn parhau i ddysgu oherwydd pwy a ŵyr beth allaf i gyflawni nesaf”

 

Rhannwch y dudalen hon